Dokumentacja odtworzeniowa kościoła


Marzec 2024

I. Został zakończony pierwszy etap prac nad dokumentacją odtworzeniową i projektem termomodernizacji kościoła. Wynikiem prac jest sporządzona inwentaryzacja architektoniczna, która jest podstawą do podjęcia kolejnych decyzji inwestycyjnych. Widocznym efektem tego etapu jest możliwość wirtualnego spaceru po naszym Kościele i terenie kościelnym.

II. Drugi etap to praca analityczna na bazie pozyskanych informacji, która doprowadzi do opracowania charakterystyki energetycznej budynku i pozwoli dobrać optymalne rozwiązanie termomodernizacyjne.

 

Luty – marzec 2024

W ramach prac wykonane zostały pomiary z natury skanerem laserowym 3D nawy głównej, transeptu, prezbiterium, chóru, poddasza wraz z więźbą dachową oraz wszystkich kondygnacji wieży.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem rysunków inwentaryzacyjnych na bazie skanu 3D przedstawionych w postaci rzutów poziomych wszystkich kondygnacji, przekrojów pionowych oraz elewacji budynku w skali 1:100.
 
W dniach 7-9.02.2024  został zrealizowany pierwszy etap wykonania dokumentacji odtworzeniowej naszego kościoła, czyli inwentaryzacji architektonicznej opartej i przeprowadzonej w skanowaniu 3D. 

W kolejnych tygodniach spodziewamy się otrzymać opracowane rysunki, na bazie których w kolejnym etapie przeprowadzony zostanie audyt, z którego wnioski pozwolą zaproponować optymalne rozwiązanie ogrzewania budynku. Rekomendowane rozwiązanie zostanie opracowane jako projekt termomodernizacji, który po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków będzie mógł zostać wdrożony w życie. Na realizację prac budowlanych trzeba dużych środków, o które będziemy się starać w ramach refundacji poniesionych nakładów od Wojewody Mazowieckiego, oraz Ministerstwa Kultury. Jednak póki co prace musimy sfinansować z własnych środków.