Drewniana chrzcielnica


Parafia uzyskała dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich chrzcielnicy drewnianej.

Całkowity koszt pracy wyniesie 45 508,78 zł. Przyznana kwota dotacji wynosi 22 000,00 zł. Podpisanie umowy na wykonywanie prac nastąpi na początku maja 2024. Przewidziany termin zakończenia prac: grudzień 2024.

Lista beneficjentów „Mazowsze dla zabytków” /vide str. 5/
link: http://parafiaklembow.pl/wp-content/uploads/2024/04/24_03_26_lista_beneficjentow_mazowsze_dla_zabytkow1.pdf

https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/zabytki-miejsca-pamieci-wymiana-zrodel-ciepla-oraz-edukacja-zdrowotna-ze-wsparciem-sejmiku.html