Pogrzeb

  1. Ustalenie daty pogrzebu. Proszę o sms treści: „Pogrzeb”  tel. 573 264 482
  2. Kontakt z administratorem cmentarza: tel. 504 288 614
  3. Udając się do kancelarii, zabieramy ze sobą:
   • akt zgonu
   • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczony dla administracji cmentarza
   • akt grobu potwierdzający dzierżawę grobu na cmentarzu, w którym ma być pochowana osoba zmarła /w przypadku braku miejsca na cmentarzu, można wydzierżawić nowy grób/
   • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /wystawia je kapelan szpitala/
  4. Można pobrać druk: „Karta dysponenta grobu” i wypełnić z podpisem (w dwóch miejscach) dysponenta /osoba, która ma prawo do dzierżawy grobu/