Aktualności


Św. Piotr i św. Paweł byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Obaj w w Rzymie oddali dla Chrystusa swoje życie.
W Rzymie są ich relikwie i sanktuaria.

Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie /panował dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników/.

 

Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

 

Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, jest patronem marynarzy, powroźników, tkaczy.

 

▶️  Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy posługując się pobożnie przedmiotami kultu /krzyż, różaniec, szkaplerz, medalik/ pobłogosławionymi przez papieża lub biskupa, dodadzą do swoich modlitw wyznanie wiary. Ponadto udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą tego dnia katedrę, konkatedrę, lub bazylikę mniejszą i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę.

 

 

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51).

 

Święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”) rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi.

 

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858).

 

Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

13 października 1942 roku w 15-lecie zakończenia objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku.

 


  Chrystus domagał się od św. Małgorzaty Marii Alacoque, aby uroczystość Jego Serca obchodzono w piątek po oktawie Bożego Ciała:

 

„Dlatego żądam od Ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję Ci również, że Moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą tę cześć i którzy starać się będą, by Mu była oddawana”

/czerwiec 1675 r./