Sakrament pokuty i pojednania


Spowiedź w dni powszednie odbywa się 15 minut przed Mszą św. (715 i 1745)
 W niedzielę spowiedź podczas Mszy św., ale zachęca się, aby korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed Mszą św. 
 Spowiedź w I piątki miesiąca przed Mszą św. poranną i od godz. 1700

Przed Wielkanocą spowiadamy do Wielkiej Środy włącznie.

 

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Eucharisticum misterium z roku 1967 r., wyraźnie zaznacza, że „należy wpoić wiernym zwyczaj przystępowania do sakramentu pokuty nie podczas Mszy Świętej, ale w ustalonych godzinach, aby udzielenie tego sakramentu odbywało się w spokoju i przynosiło prawdziwy pożytek, a oni sami nie byli pozbawieni możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej”. To zalecenie znalazło się potem w odnowionych Obrzędach pokuty (1973 r.).

Przepisy liturgiczne nie przewidują włączenia spowiedzi w ramy liturgii Eucharystii.

Można sprawować inne sakramenty podczas Mszy św. np. sakrament chrztu św., małżeństwa, święceń kapłańskich Nie ma tu braku konsekwencji. Jednak wymienione sakramenty są włączone w Eucharystię i cała wspólnota uczestniczy w ich celebrowaniu. W tym wypadku Eucharystia i udzielany sakrament nie nakładają się na siebie, natomiast ma to miejsce, gdy podczas Mszy Świętej odbywa się spowiedź.

Dlatego też zaleca się, aby szukać sposobności do spowiedzi przed Mszą św. jak w dni powszednie, tak, aby móc w pełni uczestniczyć w Eucharystii.


Formuła spowiedzi

 

SPOWIEDŹ   ŚWIĘTA

Rozpoczynając spowiedź mówię:   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Po odpowiedzi kapłana żegnam się, mówiąc:    W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Po czym mówię:  Jestem chłopcem/dziewczynką/panną/kawalerem/mężatką/żonaty/matką/ojcem/osobą samotną/wdową …itp.


Zadaną pokutę odprawiłem(am),


zadośćuczynienie wypełniłem(am).


Obraziłem(am) Pana  Boga następującymi grzechami:

                Wyznanie grzechów kończę słowami

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję. Postanawiam poprawę.

A ciebie, ojcze, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Z uwagą wysłuchuję nauki, przyjmuję nałożoną pokutę, oraz z wiarą wysłuchuję słów przebaczenia, wypowiedzianych przez kapłana w imieniu Chrystusa.

                Kapłan:   Bóg Ojciec miłosierdzia…

                Odpowiadam:   Amen.

                Kapłan:   Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

                Odpowiadam:   Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

                Kapłan:   Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

                Odpowiadam:   Bóg zapłać.