Cmentarz


Cmentarz parafialny w Klembowie
znajduje się około kilometra od obecnego Kościoła pw. Św. Klemensa. Dawniej cmentarz był przykościelny, ponieważ na jego środku znajdował się wybudowany w XIV w. pierwszy Kościół pw. Św. Klemensa w Klembowie, który był drewniany, został spalony i ostatecznie usunięty z terenu cmentarza około 1829 roku. W miejscu dawnego drewnianego Kościoła obecnie rosną najstarsze drzewa. Wędrując po cmentarzu w Klembowie wśród zachowanych mogił najwięcej znajdziemy krzyży żelaznych i żeliwnych pochodzących z końca XIX i pierwszej połowy XX w. Stare grobowce są nieliczne i bardzo proste w formie. Jednym z ciekawszych jest grobowiec Władysława Żymirskiego z 1932 r. Drugą grupę, dość licznie występującą na cmentarzu stanowią proste w formie nagrobki, wykonane z piaskowca lub betonu, jak również kilkustopniowe postumenty zakończone krzyżami. Wśród starych grobów na uwagę zasługuje bardzo oryginalny grobowiec w formie pięciu płyt z piaskowca, ułożonych ściśle obok siebie i tworzących jakby jeden zbiorowy grób rodziny Młockich z 1856 r. Ciekawy jest też pomnik ks. Stanisława Zawadzkiego z 1854 r. z oryginalną owalną tablicą epitafijną wmontowaną w płytę betonową u stóp żeliwnego krzyża. Zachowało się także kilka starych artystycznie zrobionych nagrobków wśród nich nagrobek: Mikołaja i Józefa Szepietowskich z 1856 roku z przepiękną wierszowaną sentencją wyrażającą ból żony i matki po stracie najbliższych. Obecnie cmentarz parafialny w Klembowie został zinwentaryzowany i została uruchomiona strona internetowa cmentarza parafialnego wraz z wyszukiwarką grobów GROBONET.
 

W celu odwiedzenia strony internetowej cmentarza serdecznie zapraszamy do skorzystania z zakładki „GROBONET”.