SakramentyWykaz dokumentów
potrzebnych
do
Sakramentów świętych
i katolickiego pogrzebu


  Chrzest święty:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC
  2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  3. Dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii
  4. Potwierdzenie odbytej spowiedzi
  5. Udział w konferencji przedchrzcielnej rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

W parafii pw. św. Klemensa P.M. w Klembowie sakrament Chrztu świętego
jest udzielany w każdą niedzielę, oprócz I Niedzieli miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 1200.


  Pierwsza Komunia święta:

  1. Metryka chrztu dziecka
  2. Deklaracja rodziców dziecka pierwszokomunijnego do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej


  Bierzmowanie:

  1. Metryka chrztu św.
  2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej


  Małżeństwo:

  1. Metryki chrztu /wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu/
  2. Ostatnie świadectwa z lekcji religii
  3. Świadectwo bierzmowania
  4. Zaświadczenia o przygotowaniu /kurs przedmałżeński i Poradnia Rodzinna/
  5. Dokumenty USC /3 egzemplarze/


  Pogrzeb katolicki:

  1. Akt zgonu
  2. Akt grobu
  3. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczony dla administracji cmentarza
  4. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /wystawia je kapelan szpitala/