Bierzmowanie


Dokumenty potrzebne:
    1. Metryka chrztu św.
    2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
    3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
    4. Zgłoszenie kandydata do Sakramentu Bierzmowania