07.01.2024 – 14.01.2024

7 stycznia 2024 niedziela

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

Chrzest Pański, święto

  800    † Jan GRZEŚKIEWICZ w 8 r. śm., Sławomir FLORCZAK w 2 m-c po śm.

1000    Zbiorowa:

* W 50 rocznicę urodzin Marcina Boruta, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,

potrzebne łaski na każdy dzień życia (int. od żony Sylwii);

* Z okazji 50 urodzin Andrzeja, z prośbą o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę Matki

Najświętszej dla niego i jego Rodziny;

* Z okazji 16 urodzin Bartosza z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, podejmowanie w życiu

mądrych decyzji i opiekę Matki Najświętszej;

* Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Antoniego w 7 rocznicę urodzin, brata Jana, Rodziców, całej Rodziny;

* O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Archanioła Rafała, o szczęśliwy przebieg operacji,

powrót do pełni zdrowia dla Rafała Pawlaka;

* O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Archanioła Rafała, o szczęśliwy przebieg operacji,

powrót do pełni zdrowia dla Iwony Wąsik;

 

† Jadwiga, Leokadia, Kazimierz OLSZEWSCY, Barbara, Tadeusz KIELAK, Zofia BARAN, Tadeusz,

Franciszek WYTRYKUS, Tadeusz PASIK;

† Daniel ŻMIJEWSKI (int od żony, koleżanek, kolegów z pracy);

† Tadeusz KĄDZIELA w 5 r. śm., Genowefa, Stefan, Władysław MATEJAK;

† Helena, Józef, Leszek, Maciej, Janusz, Mariusz, Tomasz, Barbara, Stanisław, Ignacy, Franciszek

MATEJAK;

† Jan, Józef, Zofia, Stanisław ROGUSCY, Leokadia, Aleksander, Wanda, Marianna JACHACY, Danuta

ŚLIWA, Elżbieta PRZYBYSZ;

† Wiesława Banaszek w 2 r. śm.;

† Michał CHOLEWIŃSKI, Halina, Mieczysław, Cecylia, Zdzisław RAKOWSCY;

† Stanisław, Zofia MARCINKIEWICZ, Stanisław, Blandyna JUSIŃSCY oraz ich zm. RODZICE;

† Krzysztof, Halina, Józef SAJNÓG, Henryk, Anna, Czesław ZYCH, Jolanta DĄBROWSKA,  Andrzej

KANIA, Antoni OWCZAREK, Remigiusz KRUK, Teofila, Stanisław KOWALCZYK, Czesława,

Anna, Józef, Jan RADZKI, Jan ZASŁONA;

† Bolesław, Franciszka, Sławomir FUŚNIK, Józefa, Stanisław PRZYBYSZ, zm. z CR PRZYBYSZÓW;

 

1200    W intencji Parafian

1500       Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego,

             Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec /1530/

1600    † Henryk, Halina KUREK, Marian SZYMAŃSKI

 

8 stycznia 2024, poniedziałek

Dzień powszedni

  730    † Henryk WARDAK

1800    † Ryszard ROGUSKI w 12 r. śm., Hubert ROGUSKI i zm. RODZICE

 

9 stycznia 2024, wtorek

Dzień powszedni

  730    † Krystyna ANDRIEJEW w 1 r. śm.

1800    † Michał, Czesława MIELNICCY, Krzysztof RYDLEWSKI, zm. DZIADKOWIE MIELNICCY

 

10 stycznia 2024, środa

Dzień powszedni

  730    † Sylwester LEGEŻYŃSKI (int. od KŻR z Klembowa)

1740    Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

1800    Msza św. w intencjach z nowenny do MBNP

† Krzysztof, Jan, Zdzisław, Feliksa SUMIŁA, Władysław, Marianna, Henryk, Ewa KANIA;

† Janina Maria SIKORA (int. od Rodzin: Stępień i Kielczyk);

 

11 stycznia 2024, czwartek

Dzień powszedni

  730    † Władysław OLEKSIAK w 1 m-c po pogrzebie

1800    † Stanisław SZYMBORSKI w 33 r. śm.

 

12 stycznia 2024, piątek

Dzień powszedni

  730       W intencji Bogu wiadomej

1800       † Bronisława, Aleksander, Tadeusz JABŁECCY

 

13 stycznia 2024, sobota

Dzień powszedni

  730    † Michał ZALEWSKI w 1 m-c po pogrzebie

             Różaniec fatimski

1800    † Jan PRZYBYSZ w 35 r. śm., Anna, Elżbieta, Janina, Edward, Jan PRZYBYSZ, Edward,

             Kazimierz PAKOCA

 

14 stycznia 2024 niedziela

2 niedziela zwykła

  800    † Leokadia, Tadeusz, Jan PORTACHA, Wacława, Stefan, Aleksander, Jan GRZEŚKIEWICZ

1000    Zbiorowa:

* O Boże Błogosławieństwo, Boże prowadzenie, orędownictwo Matki Najświętszej dla Rodziny:

Radzkich, Sobczaków, Kurków, Giers;

 

† Daniel ŻMIJEWSKI;

† Stefan KIELAK w 37 r. śm., Rozalia, Zdzisław KIELAK;

† Stefania JACHACY w 8 r. śm., Jan JACHACY, Sylwester i Jerzy MATAK, Marianna i Polikarp

MILCZAREK, Janina i Edward WOJDA;

† Jan, Kazimiera, Józef, zm. z RODZINY: RADZKICH, Regina i Bogdan SOBCZAK, Janina i Czesław

SASIN i zm. RODZICE, zm. z RODZINY: FLORCZAK, CHAJĘCCY, KRÓLIK, MYSTKOWSCY;

 

1200    W intencji Parafian

Chrzest: Aleksander Maliszewski

1500       Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego,

             Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec /1530/

1600    † Waldemar PAWLAK w 8 r. śm.